02 CÁCH TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỚI NHẤT

  1. Cách tra cứu hóa đơn điện tử thứ nhất

– Bước 1: Truy cập website Hệ thống hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.

– Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin có đánh dấu *, bao gồm:

+ Mã số thuế người bán

+ Loại hóa đơn

+ Ký hiệu hóa đơn

+ Số hóa đơn

– Bước 3: Nhập mã captcha và nhấn “Tìm kiếm”

– Bước 4: Kiểm tra kết quả thông tin về hóa đơn tra cứu.

+ Nếu hóa đơn điện tử hợp lệ: Hệ thống sẽ hiển thị là Đã cấp mã hóa đơn.

+ Nếu hóa đơn điện tử không hợp lệ: Hệ thống sẽ hiển thị “Không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm”.

  1. Cách tra cứu hóa đơn điện tử thứ hai

– Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

– Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin có đánh dấu *, bao gồm:

+ Mã số thuế người bán HHDV

+ Mẫu số

+ Ký hiệu hóa đơn

+ Số hóa đơn

– Bước 3: Nhập mã xác thực và nhấn “Tìm kiếm”

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang