ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ THUẾ (Tại chi cục Thuế Khu vực Hương Điền trong năm 2020)

Công tác Quản lý thuế theo hình thức điện tử là một trong những công tác trọng tâm hướng đến của ngành thuế Thừa Thiên Huế nói chung và của Chi cục Thuế Khu vực Hương Điền nói riêng trong những năm gần đây.

Đặc biệt trong năm 2020, trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, hoạt động mở các lớp tập huấn đối với NNT không thể thực hiện được, số lượng hộ cá nhân kinh doanh ngừng nghỉ hoạt động tương đối lớn. Từ đó, việc cần thiết có những sáng kiến áp dụng công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động quản lý thuế, để NNT nắm bắt các thông tin, chính sách, văn bản pháp luật, nghĩa vụ thuế một cách kịp thời đã trở nên rất cần thiết.

Do đó tại Chi cục Thuế Khu vực Hương Điền đã có những sáng kiến hữu ích được cấp trên công nhận như sáng kiến: Ứng dụng tự động nhập Quyết định miễn giảm hộ khoán (CB: Nguyễn Hoàng Quốc Thắng) giúp góp phần giảm thời gian trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ thuế; Xây dựng thư viện điện tử quy mô nhỏ M.E.L ( Mini Electronic library) đối với lĩnh vực Kiểm tra Thuế trên excel và ổ đĩa nội bộ (CB: Hà Xuân Ngọc, Phan Huy Thành, Nguyễn Văn Thành) giúp tra cứu văn bản pháp luật thuế hiệu quả;  Một số giải pháp tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế đối với lĩnh vực thuế NQD (CB: Nguyễn Phước Dũng, Lê Viết Cường, Nguyễn Văn Thành), trong đó có việc ứng dụng tự động thực hiện gửi thông báo nợ thuế mẫu 07/QLN riêng rẽ cho từng NNT qua địa chỉ Mail cho các doanh nghiệp bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin từ việc sử dụng công cụ VBA (Visual Basic Application) trong Excel để gửi thông báo nợ thuế giúp gửi thông báo đến hàng loạt doanh nghiệp theo các File thông báo nợ đính kèm riêng góp phần rút ngắn thời gian trong công tác gửi thông báo nợ cho cán bộ thuế.

Ngoài ra việc ứng dụng công cụ VBA trong Excel còn cho phép gửi các thông báo, chính sách thuế mới đến NNT một cách nhanh chóng, kíp thời từ đó tăng hiệu quả trong việc tiếp nhận thông tin của NNT trên địa bàn, giúp đơn vị cắt giảm chi phí trong việc gửi thông báo đến NNT.

Phải nói những sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang đem lại những hiệu quả vượt bậc đối với hoạt động quản lý thuế tại đơn vị, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn Ngành thuế Thừa Thiên Huế trong thời gian đến.

                                                                                                                     Lê Viết Cường – Đội KTT CCT KV Hương Điền

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.