Hướng dẫn lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp được thành lập mới từ 01/01/2019?

Lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số: 139/2016/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện tại thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ môn bài. *Khai lệ phí môn bài: - Kê khai qua mạng hoặc kê khai bằng giấy. - Khai lệ phí môn bài [...]

0

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo khoản 1 Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải đáp ứng được các điều kiện sau: - Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; - Đã được cấp giấy chứng [...]

0

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử 2019

Xu hướng sử dụng hoá đơn điện tử để thay thế cho hoá đơn giấy ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Để phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất [...]

0

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT,TNDN, TNCN

Căn cứ pháp lý để tính mức phạt chậm nộp tiền thuế + Luật 106/2016/QH13: Ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016; Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 (riêng khoản 4 điều 3 có hiệu lực 1/9/2016) +Nghị định 100/2016/NĐ-CP: Ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016; có [...]

0

Những lưu ý về vấn đề gia hạn nộp thuế và hoàn thuế đối với thiết bị để tại tài sản cố định từ ngày 20/5/2019

Từ ngày 20/5/2019: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư 134 về thuế GTGT. Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 18/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2019. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 134/2014/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn [...]

0

Hướng dẫn không cần cấp mã số thuế vãng lại đối với người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi có hoạt động vãng lai

- Căn cứ tiết b, điểm 2, điều 5 thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính về việc cấp và sử dụng mã số thuế. Sử dụng mã số thuế b) Doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các [...]

0

Hướng dẫn thông báo mất,cháy, hỏng về hóa đơn

Theo Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn được quy định như sau: “1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc [...]

0

Hướng dẫn cá nhân kê khai trực tuyến trên ứng dụng Website thuế điện tử để quyết toán thuế TNCN năm 2018

BƯỚC 1 : Truy cập website: http://thuedientu.gdt.gov.vn. Vào Hệ thống thuế điện tử → Cá nhân → Vào Đăng nhập (nhập MST, Mã kiểm tra → Tiếp tục) Ở phần Đăng nhập: → Nhập ngày cấp MST (nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn cách tìm phía dưới).. Để tìm ngày cấp MST: tại trang [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang