BA (03) ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 05/12/2020

     03 Điểm mới quan trọng trong Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

  1. Tăng mức phạt đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế:

        Từ mức phạt tiền đối với tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo điều 13 Nghị định 129/2013/NĐ-CP lên 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức theo điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP _ Mức phạt đối với cá nhân sẽ bằng ½ mức phạt đối với tổ chức

  1. Có thể bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn ngay từ lần đầu trốn thuế:

         Theo khoản 5 Điều 17 quy định:

        Phạt tiền 3 lần số tiền thuế đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

  1. Đã có hình thức xử phạt khi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn theo điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

      – Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

      – Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

     – Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đói với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành tư ngày 05/12/2020.

                                                                           Đoàn TN Cục Thuế – Mai Thị Thu Thảo – CCT KV Phú Lộc-Nam Đông

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang