TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN TRỰC TIẾP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ tiết d.3, điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây: a. [...]

0

ĐIỀU KIỆN UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau: Cá nhân có thu nhập [...]

0

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

Người nộp thuế thực hiện đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trên trang thuế điện tử bằng cách sau đây: Bước 1: NNT truy cập vào địa chỉ website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và chọn mục “DOANH NGHIỆP” Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản thuế quản lý (MST-QL/ql) của [...]

0

QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 107/2023/QH15 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ TNDN BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH CHỐNG XÓI MÒN CƠ SỞ THUẾ TOÀN CẦU

Tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và [...]

0

Quy định về quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tiết d.1, điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về quyết toán TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: -  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền [...]

0

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO, MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ ĐỂ TRỤC LỢI

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin cảnh báo đến người nộp thuế về việc thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua tin nhắn; các trang web - App mạo danh cơ quan Thuế đang có chiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục [...]

0

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KÊ KHAI, THU, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN PHÍ

Ngày 28/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Theo đó, tại khoản 2 [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.