CÁ NHÂN TỰ CẬP NHẬT MÃ ĐỊNH DANH, CCCD CỦA NGƯỜI PHỤ THUỘC

Cá nhân có thể cập nhật mã định danh, CCCD của người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả hoặc tự cập nhật trên trang thuế điện tử theo các bước như sau: BƯỚC 1: Đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ website: https://canhan.gdt.gov.vn/ BƯỚC 2: Chọn “Đăng ký thuế” => “Kê [...]

0

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc nâng cao năng lực quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ MTT để hỗ trợ người [...]

0

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường

Cụ thể theo Thông tư 96/2025/TT-BTC ngày 22/6/2025 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ [...]

0

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

Thời điểm lập chứng từ Tại Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập chứng từ quy định:      “Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, [...]

0

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

BƯỚC 1: Đăng nhập tài khoản: - Truy cập vào địa chỉ website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và chọn mục “DOANH NGHIỆP”. - Đăng nhập bằng tài khoản thuế quản lý MST-ql => Điền “Mật khẩu” => Đối tượng là “Người nộp thuế” => Điền “Mã xác nhận” -> Nhấn “Đăng nhập”. BƯỚC 2: Đăng ký dịch [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang