Cá nhân không cần gửi thông báo ngừng kinh doanh trước 15 ngày

(TBTCO) – Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế cho phép cá nhân kinh doanh không cần gửi giấy thông báo trước 15 ngày theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

chi cục thuế đống đa
Tiếp nhận thủ tục hành chính tại Chi cục Thuế Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: NM.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của cá nhân kinh doanh, không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

Trường hợp có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân kinh doanh, thì cơ quan thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ của cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh thì khi ngừng, nghỉ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế), thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, căn cứ chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, việc không bắt buộc cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh trước 15 ngày là một động thái thể hiện sự nhân văn, kịp thời của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh./.

Nhật Minh
Thời báo tài chính

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang