CÁ NHÂN TỰ CẬP NHẬT MÃ ĐỊNH DANH, CCCD CỦA NGƯỜI PHỤ THUỘC

Cá nhân có thể cập nhật mã định danh, CCCD của người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả hoặc tự cập nhật trên trang thuế điện tử theo các bước như sau:

BƯỚC 1:

Đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ website: https://canhan.gdt.gov.vn/

BƯỚC 2:

Chọn “Đăng ký thuế” => “Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT” => Chọn hồ sơ: Mẫu 20/ĐK-TCT => Nhấn “Tiếp tục”.

BƯỚC 3:

– Sau khi tờ khai hiển thị: Tích vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

– Kê khai đủ các trường thông tin bắt buộc như sau:

+ Đối với trường hợp cập nhật CCCD: Tại mục I, điền đủ các thông tin từ (3) đến (4); từ (6) đến (9) gồm Ngày sinh, Mã số thuế, Loại giấy tờ, Số giấy tờ, Ngày cấp, Nơi cấp.

+ Đối với trường hợp cập nhật Mã định danh: Tại mục II, điền đủ các thông tin từ (15) đến (22) gồm Mã số thuế, Ngày sinh, Số, Ngày cấp, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã.

Lưu ý: Không điền trường Họ và tên (Vì hệ thống sẽ hiểu là NNT cần thay đổi thông tin về họ tên của Người phụ thuộc).

– Sau khi kê khai đủ các trường thông tin, chọn “Hoàn thành kê khai”.

BƯỚC 4:

Sau khi nhấn “Hoàn thành kê khai”, hệ thống sẽ tạo lập Tờ khai, NNT kiểm tra lại thông tin rồi thực hiện “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”.

BƯỚC 5:

NNT chọn “Loại giấy tờ” cần đính kèm và đính kèm tệp tương ứng => Nhấn “Tiếp tục”.

BƯỚC 6:

Nhập “Mã kiểm tra” => Nhấn “Tiếp tục”.

BƯỚC 7:

Nhập “Mã OTP” => Nhấn “Tiếp tục”. Hệ thống báo gửi tờ khai thành công.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang