Cấm xuất cảnh đối với những cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Cấm xuất cảnh đối với những cá nhân hoặc cá nhân là người đại diện của doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế là một trong những nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP (NĐ 126) hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38 vừa được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, tại Điều 21 NĐ 126 quy định những trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, bao gồm:

– Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

– Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

– Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định trên.

Vì vậy, cá nhân thuộc các trường hợp quy định trên trước khi xuất cảnh cần đặc biệt chú ý hoàn thành đầy đủ nghĩ vụ về thuế để không bị ảnh hưởng đến việc xuất cảnh đúng thời hạn.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang