Công khai thông tin người nộp thuế

Hiện nay pháp luật có quy định về những trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin. Quy định này là rất cần thiết để minh bạch và quản lý công khai việc nộp thuế của người dân và các doanh nghiệp.               Cơ quan quản lý [...]

0

GIẢM 36 KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TỪ 01/7/2023 – 31/12/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, giảm từ 10% - 50% mức thu của 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân [...]

0

THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu tại Thông tư [...]

0

QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TRONG NĂM 2021 THEO NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP

Đối tượng được gia hạn Quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất     * Đối với thuế GTGT và TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh Gia hạn [...]

0

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

       Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, trong đó sửa đổi một số nội dung về đăng ký thuế như sau: Thứ [...]

0

ĐIỂM MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP VỀ ẤN ĐỊNH THUẾ

Trường hợp ấn định thuế.   Người nộp thuế bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp sau: - Không đăng ký thuế theo quy định. - Không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác. - Không nộp bổ sung hồ [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang