Gia hạn các khoản phí, lệ phí đến hết ngày 30/06/2021.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, [...]

0

Hóa đơn điện tử hợp pháp

Hóa đơn điện tử hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Hóa đơn điện tử đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6, 7, 8 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cụ thể đáp ứng đầy đủ các quy định về: -  Hóa đơn được [...]

0

ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2014, doanh nghiệp không cần khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý nhưng vẫn phải nộp thuế căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang