Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường

Cụ thể theo Thông tư 96/2025/TT-BTC ngày 22/6/2025 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ [...]

0

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO HỢP PHÁP MÀ KHÔNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HỆ THỐNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Để kiểm tra hóa đơn đầu vào, NNT có thể tra cứu mà không sử dụng tài khoản hệ thống HĐĐT theo cách như sau: BƯỚC 1: Truy cập website https://hoadondientu.gdt.gov.vn. BƯỚC 2: Tại chức năng “Tra cứu hóa đơn điện tử”, chọn/nhập đầy đủ thông tin: + MST người bán; Loại hoá đơn + Ký [...]

0

HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2024 ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau: Hộ kinh [...]

0

GIẢM 36 KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TỪ 01/7/2023 – 31/12/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, giảm từ 10% - 50% mức thu của 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân [...]

0

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

      Tại Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023  của  Chính phủ quy định được Đối tượng được gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 như sau:    1. Doanh nghiệp, [...]

0

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THEO THÔNG TƯ 06/2022/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 80/2021/NĐ-CP

           Theo Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 25/6/2022) hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động sau: - Học viên của doanh [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang