TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN TRỰC TIẾP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ tiết d.3, điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây: a. [...]

0

ĐIỀU KIỆN UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Căn cứ điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau: Cá nhân có thu nhập [...]

0

Quy định về quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tiết d.1, điểm d, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về quyết toán TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: -  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền [...]

0

Hướng dẫn về việc xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

Căn cứ tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ,trường hợp các nhân cư trú có thu nhập tiền lương tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ [...]

0

Hướng dẫn khai hồ sơ Quyết toán TNCN đối với những trường hợp cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới hoặc điều chuyển trong cùng một hệ thống.

Đối với những trường hợp cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới thì cá nhân NNT và tổ chức chi trả lương cần nắm được những quy định cơ bản về việc kê khai quyết toán TNCN để thuận tiện cho việc điều chuyển và [...]

0

HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Để lập và gửi các tờ khai điện tử đến cơ quan thuế (CQT), người nộp thuế (NNT) cần có tài khoản giao dịch điện tử theo quy định tại Điều 15 thông tư 110/2015/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC. NNT [...]

0
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.