Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc – Nam Đông triển khai đôn đốc kê khai thuế bằng phương thức điện tử

Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc – Nam Đông triển khai đôn đốc kê khai thuế bằng phương thức điện tử

Từ ngày 15/11/2020, Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc – Nam Đông thực hiện ban hành văn bản điện tử gồm: Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế và gửi đến người nộp thuế theo phương thức điện tử thay thế cho văn bản giấy. Người nộp thuế cần thực hiện những bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản hệ thống thuế điện tử
  • Bước 2: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo thuế khác”.
  • Bước 3: NNT thực hiện nhập và tra cứu Thông báo theo một hoặc nhiều điều kiện tra cứu

Sau khi nhập đầy đủ điều kiện tra cứu, NNT nhấn “Tra cứu” thì hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả. Để tải thông báo thuế khác về máy dưới dạng PDF thì NNT nhấn vào “Thông báo” và lúc đó trạng thái chuyển về “Đã xem”.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang