CHUYỂN ĐỔI CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN TỰ IN HOẶC GIẤY SANG ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

Về lộ trình chuyển đổi

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, kể từ ngày 01/7/2022, các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải ngừng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy do cơ quan thuế cấp và chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 33. Định dạng chứng từ điện tử

  1. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.

  1. Chứng từ điện tử, biên laiđiện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Do đó người nộp thuế cần chủ động liên hệ với đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để thực hiện chuyển đổi chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo đúng định dạng và đảm bảo các nội dung bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo đúng lộ trình.

Về xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in và Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn sau ngày 30/6/2022

  • Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thông báo phát hành với Cơ quan Thuế còn tồn chưa sử dụng, phải ngừng sử dụng trên phần mềm chứng từ tự in và thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý 2/2022 (Mẫu CTT/25AC) đến Cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (chậm nhất là ngày 30/7/2022).
  • Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy do cơ quan thuế cấp còn tồn chưa sử dụng thì thực hiện gạch chéo các liên và kê vào cột xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý 2/2022 (mẫu CTT/25AC) đến Cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (chậm nhất là ngày 30/7/2022).
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang