CƠ QUAN THUẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế:

“1. Cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với các trường hợp sau đây:

(1) Người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 01).

(2) Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03).

(3) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trạng thái 05).

(4) Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

(5) Người nộp thuế khôi phục mã số thuế.

(6) Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế.”

Bùi Công Luận– Đoàn viên Chi đoàn CCT huyện A Lưới

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang