Cục Thuế Thừa Thiên – Huế tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế

Chính phủ đã có nghị định 41/2020/NĐ-CP để hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế bị ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19, PV Thương hiệu và Công luận đã có buổi phỏng vấn ông Hà Văn Khoa- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh TT Huế về vấn đề triển khai thực hiện nghị định này.

Ông Hà Văn Khoa – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thưa ông, việc triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh diễn ra như thế nào?

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020 Cục Thuế TT Huế đã chủ động nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Khi Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì Cục Thuế đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng và các Chi cục Thuế triển khai ngay cho các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn về dòng tiền, thanh khoản tác động đến nhiều doanh nghiệp đang khó khăn do dịch COVID-19.

Cục Thuế tỉnh đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và nhân sự, để sẵn sàng tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền nội dung liên quan đến Nghị định, thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế (NNT) trên địa bàn bằng nhiều hình thức (website, email, qua các cơ quan thông tấn, báo chí,…) để người nộp thuế được biết và thụ hưởng chính sách này. Đồng thời triển khai hỗ trợ hướng dẫn NNT về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế một cách thuận lợi, kịp thời. Người nộp thuế có thể lập Giấy đề nghị gia hạn trực tuyến trên Etax hoặc qua Hỗ trợ kê khai 4.3.8.

Trụ sở Cục Thuế Thừa Thiên – Huế

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch được quan tâm hỗ trợ ra sao?

Tổng số thu của toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2019 đạt 4.010 tỷ đồng/7.910 tỷ đồng chiếm 50,7 % trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh, do vậy từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế gặp khó khăn chung như cả nước; các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu mà nguyên liệu nhập từ nước ngoài phải ngưng lại, các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến du lịch hầu như ngừng nghỉ ngay trong giữa tháng 3/2020.

Ngoài ra, các hộ kinh doanh ăn uống, khách sạn, karaoke đều chịu ảnh hưởng lớn. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu NSNN của tỉnh. Cục thuế nhận định sớm được tình hình từ đầu tháng 3/2020 nắm bắt kịp thời tình hình khó khăn của doanh nghiệp, triển khai Công văn số 897/TCT-QLN ngày 3/3/2020 về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và triển khai các văn bản của UBND tỉnh ban hành.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì Cục Thuế đã chủ động rà soát, đối chiếu và phân loại xác định các đối tượng được thụ hưởng để nhanh chóng triển khai trong thực tế.

Cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Chi cục Thuế, các phòng chức năng thuộc Cục Thuế tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ DN tốt nhất trong việc thực hiện các công việc liên quan về thuế như: kê khai, nộp thuế, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn, miễn, giảm thuế do dịch bệnh theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chức năng (kê khai, thanh tra, kiểm tra,…) rà soát hồ sơ gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn trong quá trình thực hiện gia hạn nộp thuế cho DN, rà soát đối tượng được gia hạn. Dừng tổ chức kiểm tra, thanh tra đối  với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, thực hiện đúng Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.

Với sự tích cực của Cục Thuế đến cuối tháng 4/2020 Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhận được 457 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp; đã giải quyết miễn giảm tháng 3/2020 cho 2.868 hộ kinh doanh với tổng số tiền 1.385 triệu đồng trên địa bàn.

Nhân viên Cục Thuế Thừa Thiên – Huế đang tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Ông có thể cho biết, trong quá trình triển khai, ngành thuế có gặp vướng mắc khó khăn gì?

Việc khó khăn nhất của Cục thuế là ngăn chặn tình trạng chính sách bị trục lợi trong trường hợp lợi dụng chính sách gia hạn để vi phạm pháp luật. Trên địa bàn toàn tỉnh gồm có hơn 7.601 doanh nghiêp đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và hơn 22.509 hộ kinh doanh (có hơn 6.501 hộ có doanh thu dưới ngưỡng).

Mặc dù, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn nhưng Cơ quan thuế cũng phải chủ động phân loại, lập danh sách nộp thuế được gia hạn theo nhóm đối tượng quy định tại Nghị định để khi người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn sẽ rà soát, đối chiếu kiểm tra xác định đúng đối tượng để có biện pháp chấn chỉnh trường hợp lợi dụng chính sách gia hạn để vi phạm pháp luật.

Do chuẩn bị tốt nên trong quá trình triển khai thực hiện đến nay Cục Thuế chưa gặp khó khăn vướng mắc nào.

 Trân trọng cám ơn ông!

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang