Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (HNDV). Trong Thông tư số 51/2017/TT-BTC bổ sung một số trường hợp được miễn thi khi xét cấp CCHNDV làm thủ tục về thuế như: Người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán; Công chức thuế có thời gian công tác trong ngành thuế giảm từ 10 năm (trước đây) nay xuống còn 5 năm và trường hợp Người dự thi được miễn 01 môn thi và 01 môn thi đạt yêu cầu.
Theo đó, mẫu đơn đăng ký cấp CCHNDV làm thủ tục về thuế được quy định cho các trường hợp cụ thể như sau:
1. Mẫu dùng cho trường hợp được miễn cả 2 môn thi cho Người có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán.
2. Mẫu dùng cho trường hợp được miễn 01 môn thi và 01 môn thi đạt yêu cầu.
3. Mẫu dùng cho trường hợp công chức thuế nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác được miễn cả 02 môn thi.

Mẫu đơn bổ sung theo TT51

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang