Đối tượng áp dụng và lộ trình chuyển đổi Hóa đơn điện tử

Ngày 12/9/2018  Chính phủ ban hành Nghị định 119 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đối tượng áp dụng và lộ trình chuyển đổi Hóa đơn điện tử được Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn tại video sau:

 

Phương Thảo

Phòng TTHT NNT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang