ĐÔN ĐỐC, KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI NỘP THUẾ TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

 I. NNT thuộc diện đôn đốc áp dụng HĐĐT

Các DN, tổ chức áp dụng HĐĐT là đơn vị đáp ứng các nội dung sau:

  • Các trường hợp đang hoạt động (thuộc trạng thái 00, 04);
  • Thuộc quản lý của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
  • Có sử dụng hóa đơn nhưng chưa triển khai HĐĐT.

II.Trình tự thực hiện của doanh nghiệp khi áp dụng HĐĐT

1. Doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử để triển khai và chuẩn bị Hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT như sau:

  • Ban hành Quyết định áp dụng HĐĐT theo Mẫu đính kèm Thông tư số 32/2011/TT- BTC, có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu của đơn vị.
  • Lập Thông báo phát hành HĐĐT theo Mẫu đính kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc Mẫu TB01/AC tại phần mềm
  • Tạo HĐĐT mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua, có chữ ký số

2. Gửi Hồ sơ tới cơ quan quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng HĐĐT theo 1 trong 2 cách:

  • Gửi trực tiếp: Bằng bản giấy tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế; hoặc,
  • Gửi qua mạng: Truy cập Cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn, gửi file “XML” Thông báo phát hành HĐĐT đã lập từ phần mềm HTKK, kèm theo Quyết định áp dụng và Hóa đơn mẫu đã tạo.

3. Sau thời hạn 02 ngày làm việc, nếu không có ý kiến không chấp nhận từ cơ quan thuế quản lý trực tiếp, doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng HĐĐT.

Phương Thảo – Phòng TTHT

 

 

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.