Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp sớm vượt qua ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày 19/6/2020, Quốc Hội đã ban hành nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo nội dung Nghị quyết, doanh nghiệp sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại đối tượng áp dụng để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 3/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, NNT vui lòng liên hệ về Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế  tỉnh Thừa Thiên Huế theo số điện thoại 0234 3829000 để được tư vấn thêm./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.