GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ LĨNH VỰC KINH DOANH VẬN TẢI

Ngày 29/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong kinh doanh vận tải nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua.

Giảm phí, lệ phí lĩnh vực kinh doanh vận tải

Cụ thể, Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định giảm từ 20 đến 50% một số loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải, cụ thể:

– Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa.

– Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản phí thẩm  định cấp  chứng  chỉ,  giấy  phép,  giấy  chứng  nhận  trong  hoạt  động  hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay.

– Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

– Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

Thời gian giảm phí, lệ phí lĩnh vực kinh doanh vận tải

Thông tư 59/2022/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.

Như vậy, thời gian giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực kinh doanh vận tải sẽ được thực hiện từ ngày 01/10/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.

Nguyễn Trần Hương Giang

Chi đoàn CCT khu vực Phú Lộc – Nam Đông

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang