GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2020

1. Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong quyết toán thuế năm 2020
Thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, với mức giảm trừ 4.400.000 đồng/tháng/người.
2. Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
3. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc:
* Đối với cá nhân:
– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.
– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.
* Đối với tổ chức:
Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.