Hạn nộp Báo cáo hóa đơn Quý 4/2020 chậm nhất là ngày 01/02/2021

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2020 (mẫu BC26/AC) thời hạn chậm nhất là ngày 01/02/2021.

Trường hợp đơn vị nộp chậm so với thời hạn quy định sẽ thuộc diện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, cụ thể mức phạt như sau:

– Phạt 1 – 3 triệu đồng: báo cáo quá thời hạn quy định từ 01- 10 ngày.

– Phạt 2 – 4 triệu đồng: báo cáo quá thời hạn quy định từ 11 – 20 ngày.

– Phạt 4 – 8 triệu đồng: báo cáo quá thời hạn quy định từ 21 – 90 ngày.

– Phạt 5 – 15 triệu đồng: báo cáo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên và hành vi không nộp báo cáo.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo đến quý đơn vị được biết, rất mong quý đơn vị thực hiện tốt quy định về báo cáo hóa đơn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn./.

 

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang