HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

   Tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2021/TT-BTC thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) gồm các trường hợp sau:
   1.  Nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng HĐĐT;
   2.  Nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ HĐĐT theo từng lần phát sinh;
   3.  Khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ HĐĐT theo từng lần phát sinh.
   Riêng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01 tháng 7 năm 2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
    Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.
———————————–

Fb, Zalo: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 02343829000 (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT)

Email: cucthue.tth@gmail.com

Website: http://thuathienhue.gdt.gov.vn

Địa chỉ: 64 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang