HƯỚNG DẪN CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Để lập và gửi các tờ khai điện tử đến cơ quan thuế (CQT), người nộp thuế (NNT) cần có tài khoản giao dịch điện tử theo quy định tại Điều 15 thông tư 110/2015/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC. NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng các cách sau:

Cách 1: NNT đăng ký trực tuyến và đến CQT để được kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Bước 1: NNT đăng nhập vào đường dẫn https://canhan.gdt.gov.vn. NNT chọn “Đăng ký”

Bước 2: NNT nhập thông tin Số điện thoại, Email, Mã xác nhận

Bước 3: Hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử” mẫu số 01/ĐK_TĐT. NNT chọn “ Hoàn thành đăng ký”.

NNT có mã xác nhận của CQT: Hệ thống thông báo hoàn thành đăng ký và gửi mẫu thông báo 01/TB-TĐT vào hòm thư điện tử và gửi mật khẩu về số điện thoại đã đăng ký.

Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia.

NNT đăng nhập vào Cổng DVCQG theo đường dẫn https://www.dichvucong.gov.vn/ vào chức năng “Thanh toán trực tuyến” > “Khai và nộp thuế cá nhân” >” Kê khai thuế cá nhân”

– Đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG. Chọn “Tài khoản cấp bởi Cổng DVC Quốc Gia”.

– Chọn “Đăng ký”

– Nhập Tên đăng nhập (Số CMT/CCCD), Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Email, Nhập mã xác thực theo hướng dẫn. Chọn “Đăng ký”

– Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký

– NNT nhập mật khẩu đăng ký. Chọn “ Đăng ký”

– NNT đăng nhập vào Cổng DVCQG theo tên đăng nhập là CMND/CCCD, Mật khẩu đã đăng ký, nhập mã xác thực. Chọn “ Đăng nhập”

– Khi đã đăng nhập thành công NNT chọn “Thanh toán trực tuyến” > “Khai và nộp thuế cá nhân”

– NNT nhập Mã số thuế, mã kiểm tra, chọn “cá nhân” > Chọn “ Đăng ký”

– Thông tin Mã số thuế, tên cá nhân, Tỉnh/thành phố cư trú, chứng minh thư, cơ quan thuế quản lý, số điện thoại, Email hệ thống tự động hiển thị.

– NNT chọn “ Tiếp tục” để “hoàn thành đăng ký”

– NNT hoàn tất đăng ký, mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử được CQT gửi về số điện thoại đã đăng ký.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang