HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ngày 01/7/2021 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2393/TCT-DNNCN về việc khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Cụ thể như sau:

  1. Về khai thuế TNCN tháng, quý:

Trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội,… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế TNCN theo quý.

  1. Về khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập:

Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN_tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì không phải kê khai thuế TNCN tháng/quý đó.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang