Hướng dẫn Nghị định 68 về tăng trần chi phí lãi vay

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2835/TCT-TTKT về hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định áp dụng hiệu lực thi hành của Nghị định 68/2020 cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và xử lý hồi tố đối với các năm 2017 và 2018.

Đối với DN đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 thì khai bổ sung hồ sơ; trường hợp chưa đến kỳ kê khai thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 68.

Bên cạnh đó, Công văn này cũng nêu rõ, việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68, cụ thể:

  • Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%;
  • Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay);
  • Không áp dụng hồi tố đối với quy định sửa đổi, bổ sung tại điểm (b) (chuyển tiếp chi phí) và (c) (mở rộng đối tượng miễn áp dụng) tại Nghị định 68 cho các năm 2017, 2018.

Chi tiết các nội dung xem thêm tại: Công văn 2835/TCT-TTKT được ban hành ngày 14/7/2020.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang