Hướng dẫn nộp điện tử mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, theo đó các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất có thể gửi phụ lục 01 kèm theo Nghị định đến cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác. Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn các thức gửi mẫu Giấy đề nghị này qua mạng đến cho cơ quan Thuế.

Bước 1: Người nộp thuế vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn và thực hiện đăng nhập (Lưu ý phải đăng nhập vào bằng quyền QL)

                                                                                                                                                                                                       Tấn Hùng – Phòng TTHT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang