HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp nộp thuế trên trang thuế điện tử bằng cách sau đây:

Bước 1: NNT truy cập vào địa chỉ website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và chọn mục “DOANH NGHIỆP”.

Bước 2: NNT chọn mục “Đăng nhập”.

Bước 3: NNT nhập thông tin “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”, “Mã xác nhận” tương ứng và Nhấn “Đăng nhập”.

Bước 4: NNT chọn mục “Nộp thuế” -> “Lập giấy nộp tiền” -> Chọn “Ngân hàng” nộp -> Chọn “Loại nghĩa vụ” -> Nhấn “Truy vấn”.

Bước 5: Sau khi nhấn “Truy vấn”, hiện ra bảng các khoản phải nộp, NNT tích “Chọn khoản nộp” và nhấn “ Tiếp tục”.

*Lưu ý: NNT phải chọn khoản nộp có thứ tự thanh toán nhỏ trước*

Bước 6: Sau khi nhấn “Tiếp tục”, NNT tiếp tục chọn thông tin:

  • Ở mục “Thông tin ngân hàng”: NNT lựa chọn thông tin “Trích tài khoản số”.
  • Ở mục “ Thông tin kho bạc”: NNT lựa chọn thông tin “Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu”.
  • Nhấn “Hoàn thành”

Bước 7: Sau khi nhấn “Hoàn thành”, hệ thống sẽ tạo lập “Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước”, NNT kiểm tra lại thông tin rồi thực hiện “Ký và nộp”.

Huyền Trang – Phòng TTHT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang