HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021 CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ngày 19/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, để hỗ trợ và đồng hành cùng quý doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế xin được trân trọng thông báo đến quý doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về hướng dẫn tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế như sau:

Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng công tác hướng dẫn về pháp luật thuế và thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

Cơ quan thuế tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn

Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế được kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Phương thức nhận giấy đề nghị gia hạn

Phương thức điện tử: Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi theo phương thức điện tử, người nộp thuế gửi thành công Giấy đề nghị gia hạn, Hệ thống thuế điện tử (Etax, iCanhan) của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn để người nộp thuế biết.

Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Bộ phận “Một cửa” hoặc Đội thuế liên xã phường kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục; ghi sổ nhận hồ sơ QHS trên hệ thống TMS; chuyển Giấy đề nghị gia hạn bản giấy đến Bộ phận Kê khai và kế toán thuế ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Thông báo không chấp nhận

Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng thì Hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo không chấp nhận Giấy đề nghị gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng và gửi lại Giấy đề nghị gia hạn để được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Âu Thị Nguyệt Liên – Phòng TTHT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang