Hướng dẫn về việc xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN

Căn cứ tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ,trường hợp các nhân cư trú có thu nhập tiền lương tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

👉      Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Ví dụ: Trong năm 2022, ông A làm việc tại TP.HCM có thu nhập tại Công ty X do Chi cục Thuế Quận 1 quản lý. Tháng 1/2023, ông A chuyển ra Hà Nội làm việc tại Công ty Y do Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm quản lý và ông A cư trú tại quận Tây Hồ. Ông A thuộc diện phải trực tiếp quyết toán TNCN năm 2022.

Trường hợp trong năm 2023, ông A nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2022 như sau:

  • Tại Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm nếu tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán năm 2022, ông A đang tính giảm trừ bản thân tại Công ty Y
  • Tai Chi cục Thuế quận Tây Hồ nếu tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán năm 2022, ông A không tính giảm trừ bản thân tại bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào.

👉      Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký kợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu thập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

👉      Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang