MỘT SỐ LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ GIA HẠN TIỀN THUẾ GTGT, TNDN, TNCN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP

Ngày 19/4/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Tuy nhiên, để được gia hạn thuế theo đúng tinh thần của Nghị định 52 thì doanh nghiệp cần chú ý một số vấn đề sau:

– NNT phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào NSNN trước ngày 30/7/2021.

– Hạn cuối nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế là ngày 30/7/2021.

– NNT trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

– Trường hợp NNT khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang