Một số vướng mắc khi kê khai khấu trừ và quyết toán thuế TNCN của Doanh nghiệp

Bên cạnh các sắc thuế TNDN, GTGT, việc kê khai và nộp thuế TNCN là nghĩa vụ và quyền lợi của các doanh nghiệp có phát sinh trả lương cho người lao động. Việc nắm rõ các quy định pháp luật về thuế TNCN là rất quan trọng để tránh mắc phải những sai phạm khi kê khai thuế TNCN. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách xử lý một số vướng mắc thường gặp khi kê khai khấu trừ và quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp.

  1. Người lao động là cá nhân cư trú chỉ làm việc tại doanh nghiệp hai (02) tháng, không uỷ quyền quyết toán thì khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần hay khấu trừ theo biểu thuế toàn phần 10% trên tổng thu nhập?

Trả lời:

Trường hợp người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động hai (02) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

  1. Người lao động chưa đăng ký thuế và chưa cấp mã số thuế bị hạn chế những gì?

 Trả lời:

Khi tổ chức trả thu nhập kê khai khấu trừ thuế TNCN cho đối tượng lao động này: Không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, mà chỉ được tính giảm trừ cho bản thân người lao động là 9.000.000 đồng/tháng khi khấu trừ theo biểu luỹ tiến từng phần.

Ngoài ra, tổ chức trả thu nhập không được quyết toán thay cho người lao động không có mã số thuế, vì đối tượng này phải tự đi quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

  1. Người lao động có thu nhập tại nhiều nơi nhưng đều ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Trả lời:

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi thì tổ chức trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. Tuy nhiên tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế chỉ được lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc (nếu có) tại một nơi. Người lao động cũng không được uỷ quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN mà phải tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế theo quy định./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.