Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024

Ngày 28/12/2023 Tổng cục Thuế đã có Công điện số 11/CĐ-TCT (Công điện 11) về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024, cụ thể:

  • Xăng, trừ etanol    2000 đồng/lít;
  • Nhiên liệu bay       1000 đồng/lít;
  • Dầu diesel              1000 đồng/lít;
  • Dầu hỏa                   600 đồng/lít;
  • Dầu mazut             1000 đồng/lít;
  • Dầu nhờn               1000 đồng/lít;
  • Mỡ nhờn                1000 đồng/kg.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 nêu trên.

     Bảo Linh – Phòng TTHT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang