Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội.

Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định giảm thuế GTGT từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, quy định về nội dung kê khai, xác định chênh lệch thuế GTGT trong kỳ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

Cục Thuế thông tin cho người nộp thuế trên địa bàn được biết để kịp thời thực hiện Nghị định số 72/2024/NĐ-CP theo đúng quy định pháp luật.

(Đính kèm Nghị định số 72/2024/NĐ-CP trên trang Cục Thuế tỉnh TTH theo đường link sau :

http://thuathienhue.tct.vn/wps/wcm/connect/7bce4c89-0ae4-431e-aaad-6f86cb08ac29/Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh-72-2024-N%C4%90-CP_compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE7bce4c89-0ae4-431e-aaad-6f86cb08ac29)

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang