Người nộp thuế có thể bị phạt tiền lên đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế và có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.   Người nộp thuế có thể bị phạt tiền lên đến 3 lần số thuế  trốn đối với các hành vi trốn thuế, cụ thể như sau:

Nội dung Hiện hành Quy định mới
Phạt 1 lần thuế trốn Vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên. Thực hiện hành vi trốn thuế và có 1 tình tiết giảm nhẹ.
Phạt 1,5 lần thuế trốn Vi phạm lần đầu có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần 2 mà có một tình tiết giảm nhẹ. Thực hiện hành vi trốn thuế và mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
Phạt 2 lần thuế trốn Vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba nhưng có một tình tiết giảm nhẹ. Thực hiện hành vi trốn thuế và có một tình tiết tăng nặng.
Phạt 2,5 lần thuế trốn Vi phạm lần thứ 2 mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ. Thực hiện hành vi trốn thuế và có hai tình tiết tăng nặng.
Phạt 3 lần thuế trốn Vi phạm từ lần thứ 2 mà có hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ 3 mà có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 4 trở lên Thực hiện hành vi trốn thuế và có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/12/2020.

 

 

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang