Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch 24/7

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch về thuế 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần.

Người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch qua mạng mà không cần phải đến cơ quan thuế. Ảnh: N.M
Người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch qua mạng mà không cần phải đến cơ quan thuế. Ảnh: N.M

Việc thực hiện các giao dịch điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử

Theo dự thảo thông tư, người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đáp ứng 3 điều kiện. Cụ thể: Thứ nhất, người nộp thuế có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (trừ một số trường hợp: người nộp thuế là cá nhân đã có mã số thuế chưa được cấp chứng thư số; người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế lần đầu và cấp mã số thuế theo quy định; người nộp thuế thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử bằng giao dịch với ngân hàng; người nộp thuế là nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam).

Thứ hai, người nộp thuế có khả năng truy cập và sử dụng mạng internet, có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế (trừ trường hợp người nộp thuế thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua hình thức nộp thuế điện tử với ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có quy định khác).

Thứ ba, người nộp thuế được đăng ký nhiều chứng thư số, nhưng chỉ được sử dụng một chứng thư số cho một thủ tục hành chính thuế; đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử. Người có chứng thư số được đăng ký một số điện thoại di động duy nhất do mình làm chủ thuê bao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông để nhận mã xác thực giao dịch điện tử qua “tin nhắn” theo từng lần giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế (địa chỉ thư điện tử này phải đồng nhất với địa chỉ thư điện tử đã đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế). Ngoài ra, với mỗi thủ tục hành chính thuế người nộp thuế được đăng ký thêm một địa chỉ thư điện tử để nhận tất cả các thông báo liên quan đến thủ tục hành chính thuế đó.

Có thể thực hiện giao dịch điện tử bất cứ lúc nào

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo, đó là người nộp thuế được thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết.

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định như sau: Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử, thời điểm là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử.

Đối với hồ sơ khai thuế điện tử, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ, được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử lần đầu của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử, hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, tương ứng với hồ sơ khai thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận.

Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ, được ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử, hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Đối với hồ sơ miễn, giảm thuế điện tử, thời gian xác nhận là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ, được ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ miễn, giảm thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử, hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định tại thông tư này. Căn cứ vào thời gian nộp hồ sơ thuế được xác định nêu trên, cơ quan thuế xử lý hành vi vi phạm hành chính của người nộp thuế theo quy định.

Ngày nộp thuế điện tử là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/cơ quan Kho bạc Nhà nước trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử.

Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử

– Theo dự thảo thông tư, người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế phải sử dụng chữ ký số, được ký bằng chứng thư số, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Cơ quan thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan nhà nước khác khi thực hiện giao dịch điện tử phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

thoibaotaichinhvietnam.vn

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.