Người nộp thuế khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ -TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội còn rất nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19,chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 của Chính phủ đã thực sự tháo gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn về dòng vốn để phục hồi sản xuất.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện tuyên truyền nội dung Quyết định số 25/2023/QĐ -TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2023 tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg quy định hiệu lực thi hành quyết định từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Để được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê đất mà Quyết định số 25/2023/QĐ -TTg mang lại, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị người nộp thuế khẩn trương nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất gồm: “Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024.

“Hạn cuối nộp hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất năm 2023 là ngày 31 tháng 03 năm  2024, sau thời gian trên nếu người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 cho Cơ quan Thuế thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định số 25/2023/QĐ -TTg ngày 03/10/2023.”

 

Vậy, Cục Thuế lưu ý người nộp thuế trên địa bàn được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang