Người nộp thuế muốn thực hiện giao dịch điện tử phải làm gì?

(TBTCO) – Theo dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế muốn thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế cần đăng ký bằng phương thức điện tử. Tùy theo từng đối tượng cụ thể sẽ phải thực hiện các bước đăng ký khác nhau.
cục thuế hà nội
Người nộp thuế muốn thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế cần đăng ký bằng phương thức điện tử. Ảnh: NM.

Theo Điều 17 dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định, đối với người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng thư số theo quy định thì việc đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử với cơ quan thuế được thực hiện như sau:

Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử, hoặc số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử của người nộp thuế.

Trường hợp chấp nhận, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử cho người nộp thuế.

Trường hợp không chấp nhận, người nộp thuế căn cứ vào lý do không chấp nhận của cơ quan thuế tại thông báo để hoàn chỉnh thông tin đăng ký, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Sau khi được cơ quan thuế thông báo chấp nhận cấp tài khoản giao dịch điện tử, người nộp thuế thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định.

Người nộp thuế được sử dụng tài khoản chính đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Từ tài khoản chính này, người nộp thuế có thể đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện từng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện đăng ký sử dụng giao dịch thuế điện tử thông qua các Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kết nối và cập nhật thông tin đăng ký sử dụng giao dịch thuế điện tử  của người nộp thuế để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế điện tử cho người nộp thuế tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nơi người nộp thuế đăng ký và gửi hồ sơ thuế điện tử.

Đối với người nộp thuế là cá nhân đã có mã số thuế và sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử, việc đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử với cơ quan thuế thực hiện như sau: Trường hợp phát sinh giao dịch thuế định kỳ, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và đăng ký giao dịch theo quy định.

Người nộp thuế đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, hoặc thẻ căn cước công dân để nhận và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Trường hợp phát sinh giao dịch thuế theo từng lần phát sinh, người nộp thuế thực hiện đăng ký giao dịch điện tử từng lần đồng thời với thời điểm phát sinh giao dịch thuế. Người nộp thuế đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế mà có phát sinh nghĩa vụ khai thuế, hoặc nộp thuế theo từng lần phát sinh thì sử dụng tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện giao dịch…/.

Nhật Minh

TBTC

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang