NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT VỀ ĐẠI LÝ THUẾ NĂM 2020

Từ ngày 01/7/2020, theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bên cạnh dịch vụ làm thủ tục về thuế như đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế,… đại lý thuế có quyền cung cấp thêm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế số 38 bổ sung Điều 70a vào sau Điều 70 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13:“Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.”

Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cũng quy định chặt chẽ hơn về điều kiện , hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân viên đại lý thuế, đó là:

Thứ nhất, điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì ngoài điều kiện doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật phải có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và phải làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Thứ hai, bổ sung thêm bản sao hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với các cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế vào hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thứ ba, nâng cao điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế cụ thể:

Đối với các thí sinh dự thi phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có thời gian công tác thực tế tối thiểu 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

Đối với các cá nhân là nhân viên đại lý thuế phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định của Bộ Tài chính./.

                                                                                                                                        Hương Thảo – Phòng TTHT

Chia sẻ bài viết

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.