Những mặt hàng được quy định trong luật mới phải chịu thuế bảo vệ môi trường

 Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời doanh nghiệp hỏi về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với mặt hàng dầu hóa dẻo cao su nhập khẩu. Theo đó, chỉ có xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT mới thuộc đối tượng chịu thuế.

Xăng, dầu là mặt hàng phải chịu thuế BVMT, nhưng dầu hóa dẻo cao su không phải chịu thuế. Ảnh: T.T.

Bộ Tài chính nhận được công văn của Công ty TNHH Sailun Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thuế BVMT đối với dầu xử lý, dầu trắng – tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20 và 27.10.19.90) nhập khẩu.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ (Bộ Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công thương), Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định: Đối tượng chịu thuế gồm: xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: xăng, trừ etanol; nhiên liệu bay; dầu diezel; dầu hỏa; dầu mazut; dầu nhờn; mỡ nhờn.

Tại Điều 4. Đối tượng không chịu thuế: Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của luật này không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định rõ: “Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế BVMT là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế BVMT đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC, thì dầu xử lý, dầu trắng với mã số HS 27.10.19.20 – là dầu thô đã tách phần nhẹ và mã số HS 27.10.19.90 – là dầu loại khác không có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế BVMT nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT mới thuộc đối tượng chịu thuế BVMT. Hàng hóa không quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Trường hợp nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thì chỉ tính thu thuế BVMT đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Số tiền thuế BVMT đã thu đối với hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT kể từ thời điểm Luật thuế BVMT có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang