NỘP THUẾ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG QUA ỨNG DỤNG ETAX MOBILE

Quy trình nộp thuế điện tử cho cá nhân (áp dụng đối với cá nhân đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử):

Bước 1: NNT đăng nhập ứng dụng eTax Mobile.

Bước 2: NNT tra cứu thông tin khoản nộp và chọn khoản nộp cần thanh toán.

Bước 3: Ứng dụng eTax Mobile nhận yêu cầu truy vấn thông tin khoản nộp và kiểm tra:

– Trường hợp có khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị các thông tin tương ứng với điều kiện tra cứu:

+ Nếu tra cứu theo mã hồ sơ, thông tin khoản nộp bao gồm: MST, tên NNT, mã HS, số QĐ, số tiền, mã KBNN hạch toán thu, mã địa bàn hành chính.

+ Nếu tra cứu theo MST, thông tin khoản nộp bao gồm: MST, tên NNT, nội dung khoản phải nộp, số tiền phải nộp, loại tiền, tên tài khoẩn nộp NSNN, mã tiểu mục, mã CQ quản lý thu, mã địa bàn hành chính, mã KBNN hạch toán thu.

– Trường hợp không có thông tin khoản nộp thì ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông báo cho NNT biết.

Bước 4: NNT kiểm tra thông tin, xác nhận đồng ý nộp thuế.

NNT có thể sửa số tiền nộp so với kết quả tra cứu được, trừ trường hợp nộp LPTB ô tô, xe máy, số tiền nộp phải đảm bảo khớp đúng với số tiền phải nộp NSNN do Tổng cục Thuế cung cấp.

Bước 5: NNT chọn NHTM để thực hiện thanh toán

Trường hợp số dư tài khoản của NNT không đủ để thực hiện giao dịch thì Ngân hàng thanh toán hiển thị thông báo trên màn hình giao diện.

Trường hợp số dư tài khoản của NNT đủ điều kiện để thực hiện giao dịch thì Ngân hàng thanh toán thực hiện trích nợ tài khoản và gửi kết quả giao dịch cho NNT.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.