Phóng sự truyền hình – Thuế và chính sách Thuế

 – Chủ đề: Tình hình thực hiện thu nộp ngân sách năm 2020 của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số nội dung kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 có ảnh hưởng bão lũ phát sinh chi phí thiệt hại; chi ủng hộ bão lũ.
 – Tư vấn chính sách thuế: Một số nội dung của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 – Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam
———————————–
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 02343829000 (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT)
Email: cucthue.tth@gmail.com
Địa chỉ: 64 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang