Phóng sự với chủ đề “Công tác quyết toán thuế TNCN năm 2020”

Phóng sự với chủ đề “Công tác quyết toán thuế TNCN năm 2020” hướng dẫn những điểm mới về quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.