PHỤ CẤP ĂN GIỮA CA, ĂN TRƯA CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN KHÔNG?

Theo quy định tại Điểm g.5 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế thì:

– Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

– Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư Số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội:

Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

Do đó nếu doanh nghiệp tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì không tính thuế TNCN.

Nếu doanh nghiệp chi tiền cho người lao động thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội: Không tính vào thu nhập chịu thuế tối đa là 730.000đ/người/tháng. Phần chênh lệch cao hơn được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ví dụ: Công ty chi tiền ăn trưa cho người lao động là 1 triệu đồng thì 730.000 đồng thì thuộc diện không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, phần còn lại là 270.000 đồng được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Phi Loan

Phòng TTHT NNT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang