QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU VÀ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ THEO THÔNG TƯ 23/2021/TT-BTC

Ngày 30/3/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý, sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng; mẫu tem, quy định về dán tem điện tử; nguyên tăc quản lý, sử dụng tem điện tử; quản lý, mua bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu; quản lý tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước; kinh phí tem; xử lý vi phạm; hiệu lực thi hành.

– Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

– Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

– Tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử đúng mục đích, đúng đối tượng, không tự ý trao đổi, mua, bán, vay, mượn tem điện tử, không cố ý làm mất hoặc cố ý làm hư hỏng tem điện tử được bán.

Tra cứu các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu nhập khẩu như: Tên tem; mẫu/ký hiệu tem; số seri; mã số thuế; tên đơn vị sản xuất; đơn vị nhập khẩu; ngày nhập khẩu; loại sản phẩm thì thực hiện truy cập và tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (địa chỉ: https://customs.gov.vn).

 – Tra cứu, xác thực các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên mã QRcode đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu như: Tên loại tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; Tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất rượu; Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, ngày bán tem điện tử thì việc truy cập và tra cứu được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 thực hiện áp dụng tem điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.