Quy định mới về thay đổi kỳ khai thuế

Sửa đổi, bổ sung quy định về thay đổi kỳ khai thuế của NNT tại NĐ 126, cụ thể như sau:

  1. NNT đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quýlựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi Mẫu 01/ĐK-TĐKTT ban hành kèm theo Phụ lục của NĐ 126 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.
  2. NNT tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, đồng thời phải nộp:

+ Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm (Mẫu 02/XĐ-PNTT) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ 126

+Tính tiền chậm nộp theo quy định.

  1. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện NNT không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số NNT đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Để biết thêm chi tiết các quy định của NĐ 126, NNT vui lòng truy cập vào Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.thuathienhue.gdt.gov.vn.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.