QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐÃ BỊ THU HỒI ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE

Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định trình tự về thu lệ phí trước bạ với phương tiện đã bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe như sau:

  • Sau khi thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe trên hệ thống đăng ký xe, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và cấp biển số tạm thời.

Đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì người đang sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 58/2020

  • Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan Công an chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý của phương tiện và chủ phương tiện, tiếp nhận và thu hồi Giấy đăng ký xe, lưu giữ hồ sơ pháp lý của xe, đồng thời phát hành Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe đối với chủ phương tiện.
  • Nếu cơ quan Công an cho phép đăng ký phương tiện đối với trường hợp này thì cơ quan Thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ theo quy định.

                                                                          Đoàn TN Cục Thuế – Vũ Thị Kim Anh – Chi đoàn CCT KV Hương Điền                                                                                      

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang