Quy định về đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Tại khoản 10 Điều 7 Thông tư này quy định:

Trường hợp cá nhân có uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Tại cơ quan chi trả thu nhập.

– Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm:

+ Văn bản ủy quyền;

+ Giấy tờ của người phụ thuộc (NPT);

  • Đối với NPT có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên: bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND;
  • Đối với NPT có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi: bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
  • Đối với NPT là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài: bản sao Hộ chiếu.
  • Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

– Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT;

+ Đối với NPT có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên: bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND;

+ Đối với NPT có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi: bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

+ Đối với NPT là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài: bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang