Quy định về lệ phí môn bài năm 2021 đối với hộ kinh doanh

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2021

– Bậc 1 – 1 triệu đồng -Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;

– Bậc 2 – 500.000 đồng – Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm;

– Bậc 3 – 300.000 đồng – Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm.

Thời hạn kê khai lệ phí môn bài: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm

Riêng hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đã giải thể ra hoạt động kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài:

+ Chậm nhất vào ngày 30/7/2021: nếu ra hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm 2021.

+ Chậm nhất vào ngày 30/1/2022: nếu ra hoạt động trở lại trong 6 tháng cuối năm 2021.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.